Acupunctuur & Traditionele Chinese Geneeswijze
Acupunctuur & Traditionele Chinese Geneeswijze

Disclaimer

 • 1. In deze disclaimer wordt verstaan onder:

 • - de eigenaar: Adinda Blom, Abacus Acupunctuur;
 • - gebruik(en): alle denkbare handelingen;
 • - u: de gebruiker (bezoeker) van de website;
 • - de content: alle in de website aanwezige inhoud;

 • 2. Het onderstaande is van toepassing op de pagina die u thans bekijkt. Door de pagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

 • 3. De content is door de eigenaar met de grootste zorg samengesteld, doch, de eigenaar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.

 • 4. De eigenaar is niet verantwoordelijk voor getoonde content op aan de deze website gekoppelde bestanden.

 • 5. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten.

 • 6. Toestemmming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op andere publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk te worden verzocht. Zonder deze schriftelijke toestemming kunt u geen content of delen van deze pagina gebruiken.

Over Abacus Acupunctuur

Wie is Abacus Acupunctuur

Adinda Blom is mijn naam en Abacus Acupunctuur is mijn praktijk. In 1998 begon ik met mijn scholing in de Traditionele Chinese Geneeswijze (TCG). Na diverse opleidingen en stages in Nederland en China startte ik in 2005 mijn eigen praktijk. Ik werk met acupunctuur en Chinese kruidengeneeskunde, een combinatie die in China heel gangbaar is.

Over Abacus Acupunctuur

Behandelbare Aandoeningen

Acupunctuur Behandelingen

 • Luchtwegen
 • Maagdarmkanaal
 • Urinewegen en geslachtsorganen
 • Hart en vaten
 • Bewegingsapparaat

Behandelbare aandoeningen

Geregistreerde praktijk

Locatie Abacus Acupunctuur

Lid Nederlandse vereniging voor Traditionele Chinese Geneeskunde ‘Zhong’

Registratienummers:
Zhong: 281069005403

Logo Zhong
KAB
Logo KAB
KvK: 01154062